Regulamentul concursului

REGULAMENTUL CONCURSULUI

„Cat de gurmand esti?”

Art. 1 Organizator

theCityBreak.ro cu sediu in Bucuresti, Str. Viforului, nr 5, ap 32, Sector 6.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii concursului, cu mentiunea ca eventualele modificari vor fi aduse la cunostinta participantilor si a publicului cu cel putin 24 de ore inainte de a intra in vigoare. Participantii vor fi instiintati prin intermediul paginii de web pe care este organizat concursul.

Art. 2 Durata concursului si aria de desfasurare

Concursul „Cat de gurmand esti?” se deruleaza in perioada 27 Aprilie – 28 Mai 2012. Concursul are valabilitate pe intreg teritoriul Romaniei.

Art. 3 Conditiile de participare

Concursul se desfasoara exclusiv pe Internet, pe site-ul http://apps.facebook.com/catdegurmandesti/.

Are drept de participare orice vizitator care indeplineste toate conditiile de mai jos:

• este cetatean roman sau cetatean strain rezident in Romania

• acceseaza in intervalul de concurs site-ul http://apps.facebook.com/catdegurmandesti/ raspunde la intrebarile Quiz-ului de concurs si acumuleaza puncte

• este de acord cu publicarea numelui pe pagina web dedicata concursului, in cazul in care este desemnat castigator al concursului

• confirma ca a citit si a inteles prezentul Regulament Oficial si ca este de acord in totalitate cu termenii si conditiile precizate de acesta.

Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situaţia în care o persoană furnizează date sau informaţii false, eronate sau necorespunzatoare în completarea datelor personale.

Art.4 Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei.

Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs exlusiv in scopul anuntarii si idetificarii castigatorului.

Art. 5. Mecanismul concursului

Utilizatorii vor afla de concurs de pe homepage-ul site-ului www.thecitybreak.ro si din bannerele de promovare.

Concursul se desfasoara in perioada 27 Aprilie – 28 Mai 2012, ora 12.00 si pentru a se inscrie utilizatorii trebuie sa:

- acceseze site-ul http://apps.facebook.com/catdegurmandesti/ in intervalul de concurs

- sa dea like la pagina www.facebook.com/thecitybreak.ro

- sa raspunda la intrebarile Quiz-ului

- la finalul quiz-ului, sa urmeze pana la capat procesul de share a aplicatiei pe pagina personala

Utilizatorii pot completa mai multe Quiz-uri in cadrul concursului, marind astfel sansele de castig.

In data de 28 mai 2012, dupa ora 12.00, aleatoriu prin tragere la sorti vor fi desemnati castigatori 10 utilizatori care respecta cerintele prezentului Regulament.

Castigatorii vor fi premiati cu urmatoarele produse BELKIN:

1. HEADPHONE SPLITTER (f8v234)

2. LIVE ACTION CAMERA GRIP (f8z888)

3. DUAL AUTO CHARGER (f8z280)

4. DUAL USB CHARGER (f8z240)

5. WINDOW MOUNT (f8z453)

6. UNIVERSAL MEDIA READER (f4u003)

7. HUSE e-READER, KINDLE (f8n517)

8. SNAP SHIELD (f8n631)

9. EMERGE 024 (f8n644)

10. TIZI MOBILE TV (f8z 890)

Valoarea totala a premiilor este de 1.570 ron.

Organizatorul nu va oferi castigatorilor contravaloarea premiilor in bani.

Art. 6. Desemnarea si anuntarea castigatorilor

Concursul „Cat de gurmand esti?” va avea 10 castigatori anuntati de Organizator in data de 28 mai 2011, dupa ora 12.00. Aleatoriu prin tragere la sorti vor fi desemnati castigatori 10 utilizatorii care respecta cerintele prezentului Regulament.

Un utilizator poate castiga un singur premiu in cadrul acestui concurs. Unicitatea castigatorilor va fi verificata de catre Organizator pe baza contului de Facebook si a buletinului / cartii de identitate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a descalifica fara nicio explicatie utilizatorii care fraudeaza mecanismul Quiz-ului.

Castigatorilor li se va aduce la cunostinta rezultatul concursului in 24 de ore dupa incheierea concursului, prin publicarea numelor acestora pe site-ul www.thecitybreak.ro. De asemenea, numele castigatorilor vor fi afisate pe pagina concursului de pe http://apps.facebook.com/catdegurmandesti/.

Castigatorii au la dispozitie 72 de ore pentru a trimite Organizatorului informatiile solicitate de catre acesta. Daca persoanele desemnate castigatoare nu trimit datele solicitate in intervalul mentionat sau daca nu pot fi contactate in 72 de ore din motive care nu tin de Organizator, acestea vor fi descalificate, iar premiile se vor acorda altor utilizatori, alesi prin acelasi mecanism.

Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorilor din motive care nu tin de el.

Castigatorii vor intra in posesia premiilor astfel:

• Castigatorii vor primi premiile prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator. Inainte de trimiterea premiului castigatorii vor trebui sa trimita pe email Organizatorului o copie dupa buletin sau cartea de identitate.

Premiile vor fi expediate prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei. In cazul in care castigatorii nu sunt gasiti la adresele furnizate, iar premiile sunt returnate Organizatorului, castigatorii vor trebui sa suporte costurile pentru retrimeterea coletului sau in caz contrar vor pierde dreptul asupra premiului.

Art. 7. Informarea publicului

Regulamentul concursului este disponibil spre consultare, in mod gratuit, pe site-ul http://apps.facebook.com/catdegurmandesti/, dar si prin solicitare pe adresa Organizatorului. Participarea la acest concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului regulament.

Art. 8. Intreruperea concursului

Concursul va putea fi intrerupt doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu inainte ca acesta sa anunte publicul prin intermediul a cel putin o televiziune nationala sau un cotidian national.

Art. 9. Litigii

In cazul unor litigii aparute intre thecitybreak.ro si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.